GPW miała 42,5 mln zł zysku w II kw.

Autor: PAP pr
REKLAMA
REKLAMA

Grupa GPW zanotowała w drugim kwartale 2019 roku 42,5 mln zł zysku - poinformowała w środę giełda w komunikacie. Zysk netto jest o 6,6 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 39,9 mln zł.

Rok do roku zysk netto grupy GPW jest niższy o 38,5 proc., ale wynik netto za drugi kwartał 2018 roku uwzględniał jednorazowy zysk w wysokości 36,8 mln zł z transakcji sprzedaży udziałów w Aquis Exchange. Bez uwzględnienia tego wpływu porównywalny wynik netto za 2Q2018 wynosi 42,2 mln zł.

Przychody grupy GPW w drugim kwartale wzrosły rdr o 2,9 proc., do 89,1 mln zł i okazały się zgodne z konsensusem analityków.

W okresie sześciu miesięcy 2019 r. przychody grupy GPW ze sprzedaży wyniosły 173,3 mln zł, co oznacza wzrost o 0,4 proc. w stosunku do porównywalnego okresu 2018 r., kiedy przychody te wynosiły 172,6 mln zł. Wzrost przychodów wynika z wyższych o 3,4 proc., tj. o 2,5 mln zł, przychodów w segmencie rynku towarowego. Przychody z rynku finansowego są niższe w stosunku rdr o 1,8 proc., tj o 1,7 mln zł. Największy spadek na rynku finansowym dotyczył przychodów z rynku akcji. Przychody te spadły o 5,8 proc.

Wynik EBITDA na koniec czerwca sięgnął 57,6 mln zł (wzrost rdr o 6,1 proc.) i przebił konsensus o 4,9 proc. Wyższy o 5,5 proc. od oczekiwań okazał się też zysk operacyjny, który sięgnął 48,2 mln zł.Koszty działalności operacyjnej grupy GPW wzrosły w drugim kwartale do 43,3 mln zł z 40,0 mln zł przed rokiem.

Łączne koszty działalności operacyjnej Grupy GPW w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły 97,7 mln zł i były wyższe o 9,3 mln zł, tj. o 10,5 proc. rdr.Na wzrost kosztów działalności operacyjnej złożyły się wzrost kosztów amortyzacji o 2,7 mln zł, wzrost kosztów osobowych i innych kosztów osobowych o 4,7 mln zł, tj. o 13,7 proc., wzrost kosztów podatków i opłat o 4,2 mln zł, tj. o 44,2 proc. W pierwszym półroczu nastąpiła kalkulacja oraz ujęcie w wyniku grupy opłaty rocznej za nadzór KNF, która w 2019 roku wyniosła 12,9 mln zł w porównaniu do 9 mln zł w 2018 roku.

Rentowność EBITDA na koniec czerwca 2019 roku wyniosła 55,5 proc. wobec 45,8 mln zł na koniec marca 2019 roku i 56,9 proc. przed rokiem.

Stopa zwrotu z kapitału własnego ROE na koniec drugiego kwartału sięga 17,3 proc.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego wynosi 32,1 proc.

W pierwszym półroczu 2019 roku Grupa GPW uzyskała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej o wartości 137,7 mln zł, w porównaniu do dodatnich przepływów na poziomie 88,8 mln zł rok wcześniej.

Nakłady inwestycyjne Grupy GPW w okresie sześciu miesięcy 2019 r. wyniosły łącznie 5,9 mln zł, z czego 1,9 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe i kolejna kwota w wysokości 4 mln zł stanowiła nakłady na wartości niematerialne. Dla porównania w okresie pierwszych 6 miesięcy 2018 roku nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły łącznie 8,6 mln zł, z czego 4,1 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 4,5 mln zł na wartości niematerialne.

Nakłady inwestycyjne w I półroczu 2019 roku w GPW dotyczyły w głównej mierze zakupu urządzeń sieciowych (sprzęt i okablowanie), nakładów na prowadzony projekt GPW Tech oraz nabycia narzędzi nadzoru, w TGE nakładów związanych z prowadzonym projektem Platforma Żywnościowa a także z projektem przyłączenia TGE do europejskiego rynku transgranicznego dnia bieżącego XBiD.

REKLAMA
Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA