169 Inwestytura Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika

Autor: Redakcja portalu iPolska24.pl, x-news.pl foto x-news
REKLAMA
REKLAMA

W Bazylice Mniejszej w Szamotułach pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika odbyła się dnia 11 maja br. 169 Inwestytura Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Inwestytura połączona została z Odpustem ku czci Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika patrona Polski.169 Inwestytura Królewskiego Orderu św. Stanisława Biskupa i Męczennika zorganizowały wspólnie Konfraternia Szlachecka Orderu z Poznania i Konfraternia Środkowo-Pomorska ze Słupska.

Marszałkiem Inwestytury został Pułkownik Zdzisław hrabia Domański herbu Larysza.

Wśród uczestników i zaproszonych gości znaleźli się: Jego Ekscelencja Wielki Mistrz Orderu dr Marian Król z małżonką Danutą. Jego Ekscelencja Kapelan Orderu Ks. Prałat doktor Jan Stanisławski, Jego Ekscelencja Ks. prałat Profesor doktor habilitowany Bogdan Częsz, Jego Ekscelencja Ks. Kanonik Mariusz Marciniak kustosz Bazyliki, Księża Kanonicy Kapituły Szamotulskiej, Przeor Konfraterni Środkowo-Pomorskiej Wielki Radca Wielkiej Kapituły Orderu Ireneusz Vowie z małżonką Beatą, Komandor Komandorii Słupskiej Grzegorz Rataj, Starosta Powiatu Szamotulskiego Józef Kwaśniewicz, Dyrektor Banku Santander Polska z Poznania Przemysław Miłosz, Vice- regenci Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych z Wrocławia Wacław Hrabia Nowak i pułkownik Profesor Mieczysław Struś, Unia Wystawiła również Sztandar, Prezes Stowarzyszenia Szlachty Kresowej Paweł Nowak, Szlachta Kresowa wystawiła po raz pierwszy swój Sztandar, Król Bractwa Strzeleckiego z Krakowa Zbigniew Wolfram z 4 kilogramowym srebrnym kurem na piersi.

Król Kurkowy Bractwa z Tarnowa Stanisław Jędrzejczyk, Generał Stanisław Olszewski i Pułkownik Jerzy Drągowski z Warszawy, Prezes chóru Arion Zbigniew Ścigocki, Damy i Kawalerowie Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika z całego kraju i wierni.

Przeor Konfraterni Środkowo-Pomorskiej podziękował za pomoc w realizacji uroczystości następujących osobom: Józefowi księciu Iwiańskiemu, półkownikowi Zdzisławowi hrabiemu Domańskiemu, Beacie baronesie Balczyńskiej-Vowie, Fundacji Banku Santander i Przemysławowi Miłoszowi, Kazimierzowi Strzyżewskiemu, Bogumiłowi hrabiemu Tyczowi, Janowi Szmidtowi, Państwu Lesień, Tadeuszowi Bąkowskiemu, Jerzemu Bronikowskiemu, Markowi Matuszakowi, dr Jackowi Grabowskiemu, Krzysztofowi Wiśniewskiemu. Realizację filmową z Inwestytury wykonał filmowiec Jan Rogala, zdjęcia Renata i Julian Dworzeccy. Emisja materiałów w telewizji internetowej Michał Ciszak właściciel portalu Codzienny Poznań Pl. Uroczystości uświetnili muzycznie: Aleksandra Lesner – skrzypce, Marcin Dęga – instrumenty klawiszowe, Chór Arion z Poznania. Uroczystości zapewne zapadną w pamięci jej uczestników

REKLAMA
Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA